GDPR

Personuppgifter gällande Salong Guldsaxens kunder och modeller (vid köp eller boking av frisörbehandling).

Personuppgifter (exempelvis namn, telefonnummer, mailadress etc.) finns i företagets bokningssystem vilket används av Guldsaxens personal. Dessa uppgifter finns till endast för att kunna påminna kund om avtalad tid samt lagrar information om vilka behandlingar som har utförts och vilka produkter kunden har köpt. Kundens uppgifter kan raderas efter skriftlig eller muntlig förfrågan av kund.